Chọi gà

Nhiệm vụ của bạn là hạ gục gà đối thủ

Cách chơi: Sử dụng phím A: Đá

phím S: Đá và nhảy

phím D: Vừa di chuyển và áp sát gà đối thủ

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>